Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ là một trong những bước đi quan trọng thúc đẩy việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học. Việc sở hữu các bằng sáng chế không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự khẳng định của nhiều nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay nhiều nhà khoa học vẫn chưa mặn mà với việc thực hiện đăng ký.

http://hanoitv.vn/nha-khoa-con-e-ngai-dang-ky-quyen-so-huu-tri-tue-v141844.html

Nguồn: hanoitv.vn