Những người đã tiêm 3 mũi hoặc chủng ngừa sau khi bị nhiễm COVID-19 có hoạt tính kháng thể trung hòa tương đương với những người bị nhiễm COVID-19 dù đã chích ngừa.

https://www.vista.gov.vn/vn-uploads/news/2022_02/14-2-2022/4.jpg

Ảnh: Số lần tiếp xúc với protein cầu gai của virus SARS-CoV2 do bị nhiễm vi rút hoặc thông qua tiêm chủng, ảnh hưởng đến mức độ phản ứng kháng thể

Một nghiên cứu gần đây của trường Đại học Washington, Hoa Kỳ đã xem xét mức độ của các phản ứng kháng thể vô hiệu hóa sản sinh bởi những người bị nhiễm SARS-CoV2 sau khi đã tiêm chủng.

Các đặc điểm của Delta và Omicron, biến thể của vi rút SARS-CoV2 đang được quan tâm, bao gồm khả năng lây truyền và né tránh hệ miễn dịch được tăng cường. Những đặc điểm này cùng với sự suy giảm khả năng miễn dịch từ vắc-xin, đã dẫn đến tình trạng nhiễm vi rút ở những người đã tiêm chủng. Phần lớn, những người khỏe mạnh đã chủng ngừa SARS-CoV-2, thường không có các triệu chứng nghiêm trọng nếu bị nhiễm vi rút.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định được mức độ phản ứng kháng thể phụ thuộc vào việc một người đã có một, hai, ba hoặc bốn lần tiếp xúc với protein cầu gai thông qua nhiễm vi rút, tiêm chủng hay kết hợp cả hai. Các nhà khoa học cũng kiểm tra phản ứng kháng thể ở các nhóm người đã tiêm chủng sau khi nhiễm COVID-19, những người đã tiêm trước đó và người nhiễm vi rút dù đã tiêm, những người mới chỉ tiêm và những người đã tiêm 3 mũi.

Trong số những người tham gia nghiên cứu, những người đã tiêm 3 mũi và những người đã tiêm sau khi khỏi COVID-19 và những người bị nhiễm sau khi tiêm, đã sản sinh phản ứng kháng thể trung hòa gần như tương đương. Phản ứng trung hòa kháng thể và liên kết huyết thanh với protein cầu gai trong các biến thể của vi rút corona của nhóm người này, mạnh hơn rất nhiều và kéo dài hơn so với phản ứng được sản sinh bởi những người tiêm hai mũi hoặc những người chưa tiêm nhưng đã bị nhiễm vi rút. Quan sát này cho thấy sự gia tăng số lần phơi nhiễm với kháng nguyên SARS-CoV-2, thông qua bị nhiễm vi rút và tiêm chủng hoặc chủng ngừa ba lần, đã nâng cao chất lượng của các phản ứng kháng thể.

Các nhà nghiên cứu cũng xem xét phổ rộng của các kháng thể được kích thích. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã kiểm tra khả năng trung hòa biến thể Omicron SARS-CoV-2 hiện đang gây ra phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ. Phát hiện cho thấy những người đã tiêm mũi tăng cường (hoặc những người vừa bị nhiễm bệnh và tiêm hai mũi vắc xin) có kháng thể trung hòa ở mức tương đương những người đã tiêm 2 mũi. Điều này cho thấy một lượng lớn vi rút né tránh hệ miễn dịch, nhưng liều tăng cường có thể giúp thu hẹp khoảng cách kháng thể trung hòa do biến thể Omicron gây ra.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học Cell.