Quỹ Toàn cầu Hitachi vừa thông báo công trình “Phát triển và ứng dụng hệ cảm biến sinh học để xác định nhanh BOD và độ độc trong nước” do nhóm nghiên cứu của TS. Phạm Thị Thùy Phương (thuộc Viện Công nghệ hóa học) thực hiện, đã giành giải đặc biệt (Best Innovation Award) của Giải thưởng Đổi mới sáng tạo châu Á (Asia Innovation Award) 2021. Giải thưởng trị giá 3 triệu yen, tương đương 600 triệu đồng.

https://www.vista.gov.vn/vn-uploads/news/2021_11/19-11-2021/4.jpg

TS Phạm Thị Thùy Phương và nhóm nghiên cứu

Giải thưởng này vinh danh nghiên cứu của TS Phạm Thị Thùy Phương và các cộng sự vì đã tạo ra hệ nghiên cứu cảm biến sinh học cho phép xác định giá trị BOD (Biochemical Oxygen Demand, biểu thị lượng các chất thải hữu cơ trong nước có thể bị phân hủy bằng các vi sinh vật) và độc tính trong nước chính xác với hệ số biến thiên thấp, thời gian phân tích nhanh, dễ sử dụng để xác định nhanh chất lượng nước thải.

Với chi phí đầu tư và vận hành thấp, hệ cảm biến sinh học này được kỳ vọng có thể ứng dụng trong các hệ thống quan trắc môi trường tự động và liên tục. Qua đó, đánh giá chất lượng nước trực tiếp tại nguồn hướng đến mục tiêu cảnh báo sớm nhằm giảm thiểu những sự cố môi trường, góp phần bảo vệ sự sống dưới nước và trên mặt đất.

Hệ cảm biến sinh học này có chi phí đầu tư và vận hành thấp, có thể ứng dụng trong các hệ thống quan trắc môi trường tự động và liên tục để đánh giá chất lượng nước trực tiếp tại nguồn, từ đó cảnh báo sớm nhằm giảm thiểu những sự cố môi trường, góp phần bảo vệ sự sống dưới nước và trên mặt đất.

Quỹ toàn cầu Hitachi được khởi xướng từ năm 1967 với mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Từ năm 2020, Quỹ toàn cầu Hitachi đã triển khai một chương trình mới mang tên Giải thưởng đổi mới sáng tạo châu Á (Asia Innovation Award).