Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine của Mỹ cho thấy gần 90% bệnh nhân COVID-19 đủ điều kiện, nhưng không nhận được ECMO (hệ thống trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể) đã bị chết trong bệnh viện do sự thiếu hụt nguồn lực trong thời gian cao điểm của đại dịch, mặc dù họ còn rất trẻ, có ít các vấn đề sức khỏe khác.

Nghiên cứu của Trung tâm Y tế Trường Đại học Vanderbilt (VUMC) do Whitney Gannon, Giám đốc về Chất lượng và Giáo dục thuộc Chương trình Hỗ trợ Cuộc sống Ngoài cơ thể (ECLS) của Vanderbilt dẫn đầu đã phân tích tổng số bệnh nhân được chỉ định sử dụng ECMO trong thời gian từ ngày 1/1/2021 và 31/8/2021.

Khoảng 90% bệnh nhân đã bị chết tại bệnh viện do hệ thống y tế không có khả năng cung cấp ECMO cho họ so với tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân được sử dụng ECMO là 43%, mặc dù cả hai nhóm đều có độ tuổi rất trẻ và ít bệnh nền.

Gannon nói: “Ngay cả khi tiết kiệm ECMO cho những bệnh nhân trẻ nhất, khỏe nhất và ốm yếu nhất, chúng ta cũng chỉ có thể cung cấp nó cho một phần nhỏ số bệnh nhân đủ tiêu chuẩn. Hy vọng những dữ liệu này khuyến khích các bệnh viện và chính quyền liên bang đầu tư vào khả năng cung cấp ECMO cho nhiều bệnh nhân hơn”.

Sau khi một bệnh nhân được xác định là đủ điều kiện về mặt y tế để nhận ECMO, một đánh giá riêng về các nguồn lực của hệ thống y tế đối với cung cấp ECMO được thực hiện.

Khi các nguồn lực của hệ thống y tế - trang thiết bị, nhân sự và giường chăm sóc đặc biệt - không có sẵn, bệnh nhân sẽ không được chuyển đến trung tâm ECMO và không nhận được ECMO.

Trong số 240 bệnh nhân COVID-19 được giới thiệu ECMO, 90 bệnh nhân (37,5%) được xác định là đủ điều kiện y tế để nhận ECMO. Độ tuổi trung bình của họ là 40 và 25 (27.8%) là nữ.

Tại một trung tâm chuyên khoa, hệ thống y tế có khả năng cung cấp ECMO cho 35 bệnh nhân (38,9%) và không có khả năng cung cấp ECMO cho 55 bệnh nhân (61,1%).

Tử vong trước khi xuất viện xảy ra ở 15 trong số 35 bệnh nhân (42,9%) nhận được ECMO, 49 trong số 55 bệnh nhân (89,1%) không nhận được ECMO.

Matthew Semler, Phó giáo sư Tiến sỹ Y khoa tại VUMC, đồng tác giả cho biết: “Trong suốt đại dịch, tác động thực tế của các bệnh viện là 'căng thẳng' hoặc 'quá tải. Bài báo này giúp làm cho những tác động đó trở nên hữu hình hơn. Khi số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 vượt quá nguồn lực của bệnh viện, những người Mỹ trẻ tuổi, khỏe mạnh đáng lẽ sẽ sống lại bị chết”.

Tổng cộng, nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân được điều trị ECMO tại một trung tâm chuyên khoa là xấp xỉ một nửa so với những bệnh nhân không được điều trị.

Jonathan Casey, Phó giáo sư Y khoa tại VUMC, tác giả của nghiên cứu cho biết: “Do một số bệnh nhân vẫn tử vong mặc dù nhận được ECMO nên đã có các cuộc tranh luận về việc nó mang lại bao nhiêu lợi ích. Nghiên cứu này cho thấy câu trả lời là nó mang lại lợi ích rất lớn đối với các bệnh nhânDữ liệu này cho thấy rằng, trung bình, việc cung cấp ECMO cho hai bệnh nhân sẽ cứu được một mạng người và mang lại cho một người trẻ tuổi khả năng sống trong nhiều thập kỷ”.