Ngày 30/6/2022 tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra mắt Kênh Hợp tác và phát triển doanh nghiệp, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và triển khai chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó có ưu tiên phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp.

 

Ra mắt Kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp

Mục tiêu đến năm 2025, Kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp sẽ thu hút trên 500 doanh nghiệp tham gia; cung cấp khoảng 20 nghìn nhân lực trí thức cho các doanh nghiệp đối tác; là nơi thực tập cho 3.000-5.000 sinh viên/năm; thu hút 500 chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp tham gia hoạt động đào tạo; đào tạo bồi dưỡng cho 5.000 người/năm; đầu tư 10-20 dự án; tư vấn, chuyển giao 10-20 hợp đồng/năm.

Việc xây dựng Kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển giao hai chiều: Giải phóng nguồn lực từ bên trong Đại học Quốc gia Hà Nội gắn với trách nhiệm phục vụ cộng đồng; mặt khác, thu hút nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực của các bên.

Các trục kết nối chính của Kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp gồm: Kết nối để phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; kết nối để phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; kết nối để thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; kết nối để thu hút, xúc tiến đầu tư; kết nối để hỗ trợ Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học phát triển.

Với 5 trục hoạt động chính, Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu kênh sẽ sớm trở thành một nơi hội tụ của cộng đồng doanh nghiệp tạo ra những giá trị cộng hưởng cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội “Cùng nhau kết nối, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau phát triển”.

Ngoài ra, kênh hợp tác này sẽ là điểm kết nối giữa các doanh nghiệp với các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và khu đô thị sáng tạo của các tỉnh và thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp

Đại học Quốc gia Hà Nội với nguồn lực hơn 3.000 nhà khoa học gồm hơn 500 GS, PGS; hơn 2.500 Tiến sĩ sẽ là điều kiện thuận lợi trong hợp tác với doan nghiệp đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, nghiên cứu, đào tạo, sử dụng và phát triển nhân lực…

Cũng trong chiều 30/6, Ban điều hành Câu lạc bộ cựu sinh viên doanh nhân, bao gồm những cựu sinh viên tiêu biểu của Đại học quốc gia Hà Nội cũng chính thức ra mắt…