Terahertz là dạng sóng mà cho đến nay hiểu biết về nó của các nhà vật lý vẫn rất hạn chế. Nằm giữa phổ vi sóng và hồng ngoại trong phổ điện từ, sóng Terahertz tương tác với cơ thể con người và các loại vật chất khác theo những cách chưa từng thấy trong lịch sử khoa học.

Mặc dù có nhiều tác dụng, những sóng này rất khó điều khiển. Trong nhiều thập kỷ, người ta đã không thể tạo ra một thiết bị sử dụng những sóng này. Tuy nhiên, được thúc đẩy bởi một loạt các tiềm năng ứng dụng của sóng Terahertz trong công nghiệp, xã hội và học thuật, nhiều nhà khoa học đang dần đạt được những tiến bộ trong lĩnh vực này.

Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.