Để giúp các nhà khoa học nhận thức rõ ràng hơn về sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phương thức thương mại hóa công nghệ, đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp lựa chọn công nghệ phù hợp với năng lực tiếp nhận để đổi mới công nghệ hoặc khởi nghiệp dựa trên kết quả nghiên cứu KH&CN, Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ, tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu của Bộ Công thương tổ chức lớp đào tạo tập huấn về "Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và Đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ".

Thời gian: từ 8h00 - 16h30, Thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Hội trường P43, tầng 4 Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam

Số 2 Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia lớp đào tạo tập huấn và gửi danh sách cán bộ tham dự (theo mẫu) về Ban tổ chức trước ngày 9/11/2020 theo địa chỉ sau:

Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp

42 Dương Khuê, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0965806761 Email: costas.vn@gmail.com  www.sanphamkhoahoc.vn 

Thư mời tham dự:

Phiếu đăng ký:

Chương trình đào tạo: