Từ ngày 10 - 11/4/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã tháp tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào).

 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào

Ngày 10/4/2023, tại thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào. Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Hai bản ghi nhớ được ký kết trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi; mong muốn thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển - chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Theo Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai bên sẽ khuyến khích và hỗ trợ hợp tác bao gồm: xây dựng chính sách và hợp tác nghiên cứu ứng dụng, phát triển - chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực về chuyển giao công nghệ, đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ; hỗ trợ các hoạt động ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ để thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học sẽ khuyến khích và hỗ trợ việc hợp tác về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ nghiên cứu, quản lý khoa học; hợp tác xây dựng và triển khai các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ; hợp tác thúc đẩy phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Việc ký kết hai Bản ghi nhớ hợp tác nêu trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau khi chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ Lào được cấu trúc lại vào năm 2021. Do đó, các thỏa thuận hợp tác này là khung pháp lý để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác và đặc biệt tạo cơ chế để Việt Nam hỗ trợ Lào trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ năm 1985, Hiệp định Hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Lào được ký kết. Sau đó nhiều dự án nâng cao năng lực nghiên cứu của các viện nghiên cứu, trường đại học, thúc đẩy giao lưu học thuật giữa các nhà khoa học và các nhà quản lý của hai nước được triển khai hiệu quả.