Các nghiên cứu gần đây từ công ty Amazon Web Services (AWS) đã chỉ ra rằng việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dẫn đến việc tăng thu nhập lên đến 36% cho người lao động tại khu vực ASEAN, đặc biệt là đối với những người có kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Các nhà tuyển dụng đang sẵn lòng trả lương cao hơn cho nhân sự có kỹ năng AI, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nghiên cứu và phát triển.

Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát gần 1.500 người lao động và 5.000 người sử dụng lao động tại 9 quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhấn mạnh vào sự gia tăng lớn về tiền lương và tác động tích cực đến nghề nghiệp do kỹ năng AI mang lại. Đến 97% người lao động kỳ vọng rằng việc sở hữu kỹ năng AI sẽ cải thiện hiệu suất làm việc, mức độ hài lòng và cơ hội thăng tiến.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhu cầu về kỹ năng AI ngày càng tăng cao, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, viễn thông và công nghệ thông tin. Các tổ chức đang tập trung đầu tư mạnh mẽ vào AI để nâng cao năng suất và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, việc thu hẹp khoảng trống kỹ năng AI vẫn là một thách thức lớn. Nghiên cứu chỉ ra rằng hầu hết các doanh nghiệp không thể tìm kiếm được nhân lực có kỹ năng AI cần thiết, và có một thiếu sót lớn về nhận thức và đào tạo trong lĩnh vực này. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp bách đối với sự hợp tác giữa chính phủ, các ngành công nghiệp và các tổ chức đào tạo để xây dựng và cung cấp các chương trình đào tạo AI phù hợp và hướng dẫn người lao động sử dụng kỹ năng AI của họ một cách hiệu quả.

Để đáp ứng nhu cầu này, AWS đã triển khai sáng kiến 'AI Ready', cung cấp các khóa đào tạo miễn phí về AI và AI tạo sinh, nhằm giúp người lao động trong khu vực ASEAN phát triển kỹ năng AI của họ. Cùng với các nỗ lực đào tạo khác, như AWS Educate, AWS đang giúp nâng cao trình độ kỹ năng AI cho hàng triệu người trong khu vực, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực có kỹ năng trong lĩnh vực này và thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng trong tương lai

Nguồn:từ trang web:vista.gov.vn.của cục thông tin KH&CN quốc gia