Nghiên cứu do Đại học Y khoa Kosin ở Hàn Quốc dẫn đầu đã tìm thấy mối tương quan giữa bệnh nhân viêm khớp dạng thấp và bệnh Parkinson. Trong bài báo đăng trên tạp chí JAMA Neurology, các nhà nghiên cứu nhận thấy nguy cơ mắc bệnh Parkinson (PD) cao hơn đáng kể ở những bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp (RA).

 

Dữ liệu trong một nghiên cứu đoàn hệ gồm 54.680 bệnh nhân bị RA và 273.400 người không bị RA cho thấy, những người bị RA có nguy cơ mắc bệnh Parkinson cao gấp 1,74 lần so với những người không bị.

Các tác giả gợi ý rằng các bác sĩ nên nhận thức được nguy cơ mắc bệnh PD tăng cao ở bệnh nhân RA và nên xem xét việc chuyển ngay đến bác sĩ thần kinh khi bắt đầu có các triệu chứng vận động sớm.

Nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu đã sử dụng cơ sở dữ liệu Dịch vụ Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc để thu thập dữ liệu đại diện trên toàn quốc, dựa trên dân số về bệnh nhân RA đăng ký từ năm 2010 đến 2017 và theo dõi cho đến năm 2019.

Tổng cộng có 54.680 bệnh nhân mắc RA được đưa vào, 39.010 mắc RA huyết thanh dương tính và 15.670 mắc RA huyết thanh âm tính. Một nhóm kiểm soát nhân khẩu học phù hợp năm đối một của bệnh nhân không có RA cũng được đưa vào cho tổng dân số kiểm soát là 273.400.

Từ tổng số 328.080 dân số được phân tích, 1.093 người đã phát triển PD (803 đối chứng và 290 với RA). Những người tham gia RA có nguy cơ mắc bệnh PD cao gấp 1,74 lần (1,52-1,99) so với nhóm đối chứng. Nguy cơ mắc bệnh PD cao hơn được tìm thấy ở những bệnh nhân thuộc nhóm RA huyết thanh dương tính (1,68-2,26) nhưng ít tăng hơn ở nhóm RA huyết thanh âm tính (0,91-1,57).

Các kết quả rất thú vị bởi vì, như các tác giả lưu ý, chúng đi ngược lại với các nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa các bệnh lý.

Các nhà nghiên cứu đề xuất cần có các nghiên cứu sâu hơn để xác định mối liên hệ cơ học giữa RA và PD dựa trên mối tương quan tích cực đáng kể trong dữ liệu của họ. Nghiên cứu sâu hơn sẽ là cần thiết để gỡ rối các dữ liệu xung đột trong các nghiên cứu trước đây.