TP. Hồ Chí Minh đã tích cực thúc đẩy việc chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp để hỗ trợ người nông dân. Chương trình này đang đổi mới và tạo sự sáng tạo trong ngành nông nghiệp, nhằm tăng hiệu suất sản xuất, giá trị kinh tế, và đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, cùng với việc tạo ra việc làm và gia tăng thu nhập cho người nông dân.

 

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao trong nhà kính tại huyện Củ Chi

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2023, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh đã hợp tác mật thiết với nhiều cơ quan và tổ chức liên quan, bao gồm các sở, ban, ngành, Hội Nông dân Thành phố, Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, và thành phố Thủ Đức, cùng với viện đại học và tổ chức khoa học công nghệ khác. Một số thành tựu quan trọng đã được đạt được, bao gồm xây dựng hơn 200 tài liệu và mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về nông nghiệp. Mục tiêu của việc này là tạo ra cơ sở dữ liệu về các mô hình tiến bộ khoa học và công nghệ, nhằm phục vụ cho việc tái cơ cấu sản xuất và phát triển nông nghiệp, cũng như hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và nhóm nghiên cứu để thúc đẩy việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu sản phẩm, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Chương trình đã đạt được nhiều thành công đáng kể, chẳng hạn như việc chuyển giao hơn 150 công nghệ mới và tiến tiến nhằm tái cơ cấu sản xuất, phát triển kinh doanh, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Điều này đã tạo ra cơ hội việc làm và gia tăng thu nhập cho người nông dân, đồng thời góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp và nông thôn.

Hơn nữa, chương trình cũng đã đào tạo và bồi dưỡng hơn 4.000 cán bộ quản lý và kỹ thuật viên cơ sở, giúp họ nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để hỗ trợ người nông dân trong việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Hơn 39.000 người nông dân đã được hưởng lợi từ các hoạt động này, giúp họ áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức cần được vượt qua. Hiện nay, cơ cấu sản xuất nông nghiệp vẫn phân tán và không liên kết tốt. Việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vẫn còn chậm và phức tạp, và cần phải tăng cường sự hợp tác giữa người nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và quản lý. Điều này đặt ra nhu cầu xây dựng các liên kết trong chuỗi cung ứng, từ sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ, nhằm tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, từ đó gia tăng giá trị và phân phối lợi nhuận một cách hợp lý.

Ngoài ra, việc đơn giản hóa thủ tục hỗ trợ mô hình cho bà con nông dân, tạo ra nhiều chính sách hỗ trợ hơn để giảm bớt vốn đầu tư ban đầu cho họ, sẽ giúp tạo sự động viên và sáng tạo cho người dân. Việc tìm hiểu nhu cầu và yêu cầu về áp dụng khoa học và công nghệ của người nông dân cũng rất quan trọng, và việc xây dựng các mô hình phù hợp với từng địa phương cũng sẽ đóng góp vào quá trình chuyển đổi và phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Nhìn chung, TP Hồ Chí Minh đã có những thành tựu đáng kể trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp thông qua chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ. Tuy vẫn còn nhiều thách thức, nhưng hy vọng rằng sự nỗ lực và hợp tác của tất cả các bên liên quan sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông d

Nguồn từ trang web.vista:gov.vn.của cục thông tin KH&CN quốc gia