Các nhà nghiên cứu tại Nhật Bản vừa cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) lần đầu tiên có thể tái tạo hình ảnh từ hoạt động não bộ của con người với độ chính xác trên 75%.


Một trong những hình ảnh được sử dụng cho thí nghiệm tái tạo AI được nhìn thấy. Đối tượng hình dung ra hình ảnh này trong khoảng từ 30 phút đến một giờ sau khi xem. (Được cung cấp bởi Viện Khoa học và Công nghệ Lượng tử Quốc gia)

Trước đây, việc tái tạo hình ảnh từ hoạt động não bộ chỉ có thể thực hiện được khi đối tượng chủ thể đang nhìn những hình ảnh đó hoặc các hình ảnh như khuôn mặt, chữ viết hay các hình vẽ đơn giản rất rõ ràng. Nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Lượng tử Quốc gia (QST) Nhật Bản và các tổ chức khác đã chứng minh rằng có thể tái tạo tất cả các loại hình ảnh, như phong cảnh hay các hình vẽ phức tạp, ở một mức độ nào đó chỉ dựa trên suy nghĩ.

Đầu tiên, nhóm nghiên cứu ghi lại hoạt động não của những người đã xem 1.200 hình ảnh khác nhau khi ở trong máy chụp ảnh cộng hưởng từ chức năng (fMRI). "Biểu đồ điểm" với khoảng 6,13 triệu yếu tố như màu sắc, hình dạng và kết cấu cũng được tạo ra bằng cách khiến AI nhận dạng hình ảnh. Một chương trình dịch tín hiệu thần kinh đã được tạo ra để khớp hoạt động của não với biểu đồ tính điểm, tạo ra các biểu đồ tính điểm mới khi có hoạt động não mới được đưa vào.

Tiếp theo, những người này được cho xem một hình ảnh khác với 1.200 hình ảnh và hoạt động não của họ được đo bằng fMRI 30 phút đến một giờ sau đó trong khi được yêu cầu tưởng tượng loại hình ảnh mà họ đã nhìn thấy. Sau khi nhập các bản ghi, bộ dịch tín hiệu thần kinh đã tạo ra biểu đồ điểm số. Các biểu đồ được đưa vào một chương trình AI tổng hợp khác để tái tạo lại hình ảnh, trải qua quá trình sửa đổi 500 bước.

Điều này dẫn đến khả năng xác định chính xác hình ảnh gốc từ hình ảnh được tái tạo với tỷ lệ chính xác 75,6%, một tiến bộ vượt bậc so với các phương pháp trước đó chỉ đạt được độ chính xác 50,4%.

Nghiên cứu này có thể dẫn đến những hình thức giao tiếp mới không cần sử dụng từ ngữ. Nhà nghiên cứu Kei Majima của QST cho biết: Đây là một thành tựu to lớn khi con người lần đầu tiên nhìn được “tâm trí người khác”. Nghiên cứu này sẽ thúc đẩy sự hiểu biết sâu hơn về tâm trí con người.

Kết quả nghiên cứu được công bố là "Tái tạo hình ảnh tinh thần từ hoạt động não người: Giải mã thần kinh của hình ảnh tinh thần thông qua ước tính Bayesian dựa trên mạng lưới thần kinh sâu" trong ấn bản trực tuyến của tạp chí khoa học quốc tế Neural Networks.

Nguồn :từ trang web::vista.gov.vn..của cục thông tin KH&CN ,quốc gia