Trong khuôn khổ dự án ODA “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số thông qua xây dựng Hệ thống phân tích thông tin khoa học và công nghệ dựa trên dữ liệu lớn” nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN) dựa trên dữ liệu và chuyển đổi sang hệ thống hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D), từ ngày 16-20/5/2022, đoàn công tác của Viện Thông tin KH&CN Hàn Quốc (KISTI) đã sang Việt Nam làm việc với Cục Thông tin KH&CN quốc gia.

 

Đoàn chuyên gia Hàn Quốc thăm và làm việc tại NASATI

Đoàn chuyên gia KISTI gồm Tiến sĩ Lee Hyuck Jai - Giám đốc Dự án, ông Hanchul Park - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, ông Byoungsam Jin - Giám đốc điều hành của Misotech, đối tác cung cấp giải pháp kỹ thuật, và các chuyên gia khác đã có buổi thăm và chào xã giao Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia.

TS. Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã dành thời gian đón tiếp đoàn

Trong chuyến thăm đầu tiên của đoàn chuyên gia Hàn Quốc tới Việt Nam kể từ khi Việt Nam mở cửa trở lại, phía Hàn Quốc đã triển khai bàn giao, hỗ trợ lắp ráp và cài đặt Hệ thống phân tích thông tin KH&CN dựa trên dữ liệu lớn và phần mềm COMPASS (Competitive Analysis Service). Hai bên cùng thảo luận về kết quả phân tích khảo sát hệ sinh thái thông tin KH&CN của Việt Nam nhằm đánh giá thực trạng hạ tầng thông tin KH&CN tại Việt Nam, qua đó sẽ xây dựng mô hình phân tích tài liệu KH&CN của Việt Nam.

Cũng trong chuyến thăm này, đại diện của KISTI cùng với đại diện của NASATI đã bàn về kế hoạch đào tạo dành cho cán bộ NASATI và các tổ chức thông tin KH&CN khác ở Việt Nam (dự kiến tháng 6/2022) cũng như tổ chức hội thảo về hạ tầng thông tin KH&CN Việt Nam/Hàn Quốc. Đây là một trong những hoạt động dự kiến triển khai thuộc các nội dung tiếp theo của Dự án.

Hai bên cũng thảo luận về các định hướng hợp tác trong tương lai nhằm giúp thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin KH&CN của Việt Nam.