Ngày 13/7/2022, mặc dù trời mưa to, Hội nghị kết nối Cung - Cầu sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST do Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức vẫn thu hút các doanh nghiệp mọi thành phần ở Hà Nội và các tỉnh đến từ Bắc Giang, Sapa, các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN của Sở KH&CN Ninh Bình , Thanh Hóa.

Hội nghị thành công tốt đẹp với 08 biên bản ghi nhớ được ký kết giữa bên Cung và Cầu, giữa đơn vị xúc tiến XK sang Nga với các doanh nghiệp khởi nghiệp.