Công nghệ sinh học có ứng dụng trong bốn lĩnh vực công nghiệp chính, bao gồm chăm sóc sức khỏe (y tế), sản xuất cây trồng và nông nghiệp, sử dụng phi thực phẩm (công nghiệp) của cây trồng và các sản phẩm khác (ví dụ như nhựa phân hủy sinh học, dầu thực vật, nhiên liệu sinh học) và sử dụng môi trường.

Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.