Giáo sư Victoria Male tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn, đã xuất bản bài báo về vắc-xin COVID-19 có nhiều tác động khác nhau đến kinh nguyệt. Trong đó, có lưu ý rằng cho đến nay, nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số loại vắc-xin như vậy có thể gây ra những thay đổi nhỏ, tạm thời trong kinh nguyệt.

 

Ngay sau khi vắc-xin được giới thiệu để bảo vệ mọi người chống lại COVID-19, phụ nữ trên khắp thế giới bắt đầu báo cáo những thay đổi về kinh nguyệt của họ sau khi tiêm vắc-xin; một số nhận thấy chu kỳ dài hơn và các tình nguyên viên khác cho biết lượng máu mất nhiều hơn. Vì các báo cáo không đề xuất những vấn đề đủ nghiêm trọng để điều tra nên những nhà sản xuất vắc-xin đã không đưa vào thử nghiệm tác động đến kinh nguyệt trong quá trình thử nghiệm của họ. Một số phụ nữ do dự trong việc tiêm vắc-xin, vì sợ rằng làm như vậy có thể dẫn đến các vấn đề chưa biết khác, chẳng hạn như một số vấn đề về khả năng sinh sản.

Trong bài báo tác giả lưu ý rằng, các nhà khoa học khác đã xem xét vấn đề này bằng cách tiến hành nhiều nghiên cứu và khi làm như vậy đã tìm thấy bằng chứng cho thấy một số loại vắc-xin COVID-19 thực sự có tác động đến chu kỳ kinh nguyệt, tuy nhiên, những tác động như vậy có được coi là nhỏ và tạm thời. Và giáo sư Victoria Male cũng chỉ ra rằng vẫn chưa biết tại sao điều này lại xảy ra. Nguyên nhân có thể liên quan đến các cytokine được tạo ra sau khi tiêm và tác động của chúng đối với tín hiệu xảy ra giữa tuyến yên, vùng dưới đồi và buồng trứng. Thêm một khả năng khác là vắc-xin có tác động chưa được biết đến đối với những tế bào miễn dịch có liên quan đến việc sửa chữa mô của niêm mạc tử cung sau khi nó bị bong ra trong kỳ kinh nguyệt. Tác giả nghiên cứu lưu ý rằng vẫn cần có những nghiên cứu sâu hơn về việc nhiễm COVID-19 có ảnh hưởng gì đến chu kỳ kinh nguyệt hay không.