Một nghiên cứu mới được dẫn đầu bởi giáo sư Luís Graça, giám đốc Viện Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM, Lisbon) là một cơ sở nghiên cứu liên kết của Đại học Lisbon, ở Lisbon, Bồ Đào Nha cùng đồng nghiệp Manuel Carmo là phó giáo sư tại Khoa Khoa học của Đại học Lisbon. Cả hai đều là thành viên của Ủy ban kỹ thuật Direção Geral de Saude (DGS) về tiêm vắc-xin chống lại COVID-19 (CTVC), nghiên cứu của các tác giả đã được công bố trên tạp chí khoa học Bệnh truyền nhiễm Lancet, cho thấy sự bảo vệ được trao bằng khả năng miễn dịch lai chống lại biến thể phụ SARS-CoV-2 omicron BA.5, thu được từ việc lây nhiễm cho những người được tiêm vắc-xin, kéo dài ít nhất tám tháng sau lần lây nhiễm đầu tiên.

 

Nghiên cứu này dựa theo kết quả của nghiên cứu được công bố vào tháng 9 năm 2022 trên Tạp chí Y học New England, đã chỉ ra rằng, bằng cách nghiên cứu quần thể người Bồ Đào Nha được tiêm phòng rộng rãi, sự lây nhiễm bởi biến thể phụ omicron đầu tiên của SARS-CoV-2, xuất hiện vào tháng 1 và tháng 2 năm 2022, đã mang lại khả năng bảo vệ đáng kể chống lại biến thể phụ omicron BA.5 có ở Bồ Đào Nha kể từ tháng 6 và vẫn là biến thể chiếm ưu thế ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, tính ổn định của khả năng bảo vệ được tạo ra bởi cái gọi là miễn dịch lai, khả năng miễn dịch được tạo ra bởi sự kết hợp giữa tiêm chủng và nhiễm trùng, vẫn chưa được biết đến.

Giáo sư Luís Graça cho biết: "Vào tháng 9, chúng tôi đã quan sát thấy rằng việc lây nhiễm bởi biến thể phụ omicron đầu tiên mang lại khả năng bảo vệ cho biến thể phụ BA.5 cao hơn khoảng bốn lần so với những người được tiêm vắc-xin không bị nhiễm bệnh trong bất kỳ trường hợp nào, cho thấy tầm quan trọng của miễn dịch lai bảo vệ chống lại các bệnh nhiễm trùng mới. Và sự bảo vệ này được tạo ra bằng cách tiêm vắc-xin cùng với các lần nhiễm trùng trước đó là ổn định và duy trì cho đến ít nhất tám tháng sau lần nhiễm trùng đầu tiên”.

Đồng tác giả nghiên cứu, Phó giáo sư Manuel Carmo Gomes, giải thích: Như trong nghiên cứu trước, các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu qua sổ đăng ký các trường hợp bị COVID-19 của quốc gia cho đến tháng 9 năm 2022, đặc biệt toàn diện do yêu cầu pháp lý phải báo cáo khi bị nhiễm SARS-CoV-2 vào thời điểm đó để được nghỉ. Chúng tôi đã lấy thông tin của mọi người mắc SARS-CoV-2 từ 12 tuổi trở lên cư trú tại Bồ Đào Nha, kết quả cho thấy về khả năng miễn dịch lai do tiêm chủng đã bao phủ 98% vào cuối năm 2021. Biến thể vi-rút của mỗi lần lây nhiễm được xác định dựa trên ngày lây nhiễm và biến thể chiếm ưu thế tại thời điểm đó.

Về các tính toán được thực hiện trên những dữ liệu này, João Malato tác giả đầu tiên của nghiên cứu, giải thích: "Dựa trên dữ liệu, chúng tôi đã tính toán nguy cơ tái nhiễm tương đối theo thời gian ở những người đã được tiêm vắc-xin nhiễm trùng trước đó bằng biến thể phụ omicron đầu tiên của SARS-CoV-2, cho phép kết luận về mức độ bảo vệ khỏi tái nhiễm. Và thấy rằng khả năng bảo vệ vẫn cao sau 8 tháng kể từ khi tiếp xúc với vi-rút”.

Luís Graça nói thêm về khả năng bảo vệ do miễn dịch kết hợp mang lại: “Khả năng bảo vệ do miễn dịch lai tạo ra ban đầu là khoảng 90%, giảm sau 5 tháng xuống còn khoảng 70% và cho thấy xu hướng ổn định ở giá trị khoảng 65% sau 8 tháng, so với khả năng bảo vệ ở những người được tiêm vắc-xin chưa bao giờ bị nhiễm bệnh. Và khả năng miễn dịch kết hợp do nhiễm các biến thể phụ trước đó của SARS-CoV-2 ở những người được tiêm vắc-xin là khá ổn định”.

Nghiên cứu này cho thấy rằng việc lây nhiễm bởi các biến thể phụ trước đó của vi rút SARS-CoV-2, gây ra COVID-19, có khả năng mang lại sự bảo vệ bổ sung so với khả năng bảo vệ chỉ bằng cách tiêm vắc-xin và sự bảo vệ này là ổn định.