Chiều 6/11, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học về chuyển giao tri thức với chủ đề “Vai trò của KHCN đối với phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam”, nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Khởi nghiệp Thủ đô 2018, đã diễn ra.
Hội thảo do Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU - CSK) phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp tổ chức. 
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, để thực hiện được mục tiêu mà Nghị quyết TƯ 5 khóa XII đã đặt ra, đó là “Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế”, việc phát huy vai trò của KHCN đối với việc phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam thực sự là một yếu tố khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài.

Toàn cảnh hội thảo

Để thực hiện Chủ trương Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam, một trong những nhiệm vụ, giải pháp hết sức quan trọng mà Nghị quyết đã chỉ rõ là: “Khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến; hoàn thiện và bảo đảm thực thi hiệu quả pháp luật về sở hữu trí tuệ; phát triển các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ…”.
“KHCN luôn giữ vai trò vô cùng quan trọng và là nguồn lực không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. KHCN góp phần mở rộng và tăng cường năng lực của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường, kinh tế xã hội”, ông khẳng định.

Bà Lê Thị Khánh Vân, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam,Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp đang báo cáo tại Hội thảo

Hội thảo đã được nghe các bài báo cáo quan trọng như: Vai trò của KHCN trong sự phát triển của nền kinh tế tư nhân ở Việt Nam; Vai trò của chuyển giao KHCN với phát triển kinh tế tư nhân; Nâng cao vai trò liên kết giữa viện – trường đại học – doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ; Giải pháp kết nối doanh nghiệp – viện trường – cơ quan quản lý cho sự phát triển kinh tế tư nhân…
Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp (COSTAA) được mời báo cáo “Nâng cao vai trò liên kết Viện – Trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam”. Trung tâm COSTAS luôn là “cây cầu vững chắc” kết nối các nhà khoa học với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao nhanh các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất kinh doanh.

TS. Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính
 phát biểu trong Hội thảo

Chuyển giao thành công kết quả NCKH giữa bà Bá Thị Châm,Viện Hoá học, Viện HLKH&CNVN với ông Nguyễn Viết Phương, Giám đốc Công ty CP Phương Đông

Ban tổ chức Hội thảo chụp ảnh chung các nhà khoa học và doanh nghiệp