Chiều 28/8, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức ra mắt nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo của Viettel mà các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có thể đăng ký sử dụng miễn phí trong giai đoạn phát triển ứng dụng.

Viettel AI Open Platform cung cấp các công nghệ nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo dành cho việc vận hành công việc của các tổ chức, doanh nghiệp. Nền tảng này tập trung khai thác các lĩnh vực Công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt; Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt; và Công nghệ thị giác máy tính.

Trong đó, theo ông Nguyễn Mạnh Trí - Giám đốc Trung tâm không gian mạng Viettel, công nghệ nhận dạng tiếng nói do Viettel phát triển nhận dạng chính xác đến 95%, hỗ trợ nhận dạng giọng nói 3 miền; công nghệ tổng hợp giọng nói tiếng Việt giúp chuyển đổi văn bản thành giọng nói với độ tự nhiên 95% so với giọng nói thật, hỗ trợ 12 giọng đọc nhân tạo, chất giọng 3 miền bắc trung nam chất giọng nam nữ tự chọn.

Ngoài ra, công nghệ nhận dạng chữ viết tiếng Việt giúp số hóa văn bản, giấy tờ với độ chính xác tới 98%; hỗ trợ nhận diện thông tin trên các chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, hóa đơn văn bản hành chính… Còn công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên giúp phân tích các ý định trong văn bản, kiểm tra sửa lỗi chính tả văn bản,….

Các công nghệ nêu trên có thể ứng dụng trong chăm sóc khách hàng tự động, chăm sóc khách hàng tự động thông qua giọng nói, định danh xác thực khách hàng eKYC, số hóa văn bản tự động, nhập liệu tự động, lắng nghe thông tin trên mạng xã hội....

Viettel miễn phí sử dụng Viettel AI Open Platform cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong giai đoạn phát triển sản phẩm, chỉ tính phí hoặc hợp tác kinh doanh khi thương mại hóa sản phẩm.

Sự kiện ra mắt nền tảng trí tuệ nhân tạo của Viettel nằm trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số Make in Vietnam nhằm thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Nguồn: khampha.vn