Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania; Đại học Texas; Đại học Boston, đã phát hiện ra vi-rút SARS-CoV-2 tạo ra một loại protein bắt chước protein đóng gói ADN, ngăn cản quá trình phiên mã vốn thường đóng vai trò trong phản ứng miễn dịch.

 

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature, đã mô tả cách so sánh các protein đóng gói ADN của con người với những protein do virus SARS-CoV-2. Khi đại dịch đã qua đi và giảm bớt, các nhà khoa học đã tiếp tục nghiên cứu loại vi-rút đằng sau nó, và một trong những lĩnh vực mà họ tập trung vào là khả năng của nó trong việc ngăn chặn phản ứng của một số tế bào vật chủ ở những người bị nhiễm bệnh. Trong nỗ lực mới này, họ đã xem xét kỹ hơn mối quan hệ giữa các protein đóng gói ADN trong tế bào người và protein do vi-rút SARS-CoV-2 tạo ra.

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng vi-rút SARS-CoV-2 tạo ra ba loại protein chính: những chất tham gia vào quá trình sao chép; những chất tham gia vào các quá trình cấu trúc và 1/3 được gọi là protein phụ. Loại thứ ba tham gia vào một loạt các hoạt động. Nghiên cứu trước đó cũng đã chỉ ra rằng ADN của con người được đóng gói trong các protein được gọi là histone- chúng có nhiệm vụ giữ sợi ADN tại chỗ và giữ vai trò kiểm soát cho những chất liệu nhận biết được các mạch và sử dụng thông tin đó để tham gia vào một số hoạt động như phát tín hiệu cho các bộ phận cơ thể khác. Một số tín hiệu như vậy liên quan đến khi vật chủ bị nhiễm để thúc giục các cơ chế bảo vệ chống lại tác nhân xâm nhập.

Trong nỗ lực mới này, các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng cho thấy một trong những protein phụ do virus SARS-CoV-2 (ORF8) tạo ra có thể bắt chước ít nhất một loại protein histone (KAT2A) đóng gói ADN. Và bằng cách như vậy sẽ làm giảm loại tín hiệu được cho là xảy ra khi vật chủ bị nhiễm bệnh, làm giảm phản ứng miễn dịch.