Hiện nay, người tiêu dùng Việt Nam, nhất là người tiêu dùng tại các đô thị lớn đang ngày càng quan tâm đến chất lượng các sản phẩm hàng hóa, công nghệ thân thiện với môi trường để hướng sự tiện ích, an toàn trong sử dụng và góp phần bảo vệ môi trường. Bước đầu người tiêu dùng Việt Nam đã làm quen với nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường như các thiết bị sử dụng pin năng lượng mặt trời; bình nước nóng năng lượng mặt trời; đèn LED tiết kiệm điện; xe ô tô áp dụng công nghệ Hybrid của hãng Toyota (Nhật Bản); và còn nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường là những sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu sinh thái, nguyên liệu tái chế; sản phẩm dễ phân hủy sinh học, sản phẩm tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng trong quá trình sử dụng…

 

Tất cả các sản phẩm đó đã đem đến cho người tiêu dùng tại Việt Nam cái nhìn tổng quan về sản phẩm thân thiện với môi trường, điều đó góp phần thúc đẩy sự phát triển sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thân thiện môi trường trong những năm tới. Vì thế, ThS. Trần Anh Tấn cùng các cộng sự tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch đã thực hiện đề tài: “Xây dựng danh mục các sản phẩm thân thiện môi trường được ưu tiên phát triển đến năm 2025” từ năm 2017 đến năm 2018.

Đề tài nhằm thực hiện các mục tiêu sau: Khuyến khích và thúc đẩy sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường; Xây dựng danh mục các sản phẩm thân thiện môi trường được ưu tiên phát triển đến năm 2025.

Đề tài đã thu được các kết quả như sau:

- Điều tra khảo sát 20 doanh nghiệp hoạt động sản xuất các sản phẩm thuộc trong nhóm danh mục đề xuất;

- Xây dựng tiêu chí lựa chọn sản phẩm thân thiện môi trường được ưu tiên phát triển;

- Đánh giá thực trạng sản xuất và năng lực cung ứng sản phẩm thân thiện môi trường trong một số ngành sản xuất công nghiệp;

- Nghiên cứu nhu cầu, tiềm năng của thị trường trong nước và nước ngoài đối với sản phẩm thân thiện môi trường;

- Xây dựng danh mục các sản phẩm thân thiện môi trường được ưu tiên hỗ trợ phát triển đến năm 2025 và đề xuất được các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất các xản phẩm thân thiện môi trường trong: lĩnh vực tiêu dùng; lĩnh vực hóa chất và lĩnh vực điện-điện tử.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17613/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.