Nhằm xây dựng thành công 02 mô hình sản xuất giống nhân tạo cá biển, sản xuất đồng thời cho cả 2 loại con giống cá Bớp và cá Hồng Mỹ với chỉ tiêu kỹ thuật, năng suất cá Hồng Mỹ có tỷ lệ nở trên 80%, tỷ lệ cá bột lên cá hương trên 10%, tỷ lệ cá hương lên cá giống trên 70%, mỗi mô hình đạt 1.500.000 con giống cỡ 4 - 5 cm. còn đối với cá Bớp sẽ có tỷ lệ nở trên 80%, tỷ lệ sống từ cá bột lên cá hương trên 10%, tỷ lệ sống cá hương lên cá giống trên 70%, mỗi mô hình đạt 30.000 con cá Bớp giống cỡ 10 - 12 cm. Đồng thời, xây dựng thành công 02 mô hình nuôi thương phẩm đồng thời cả cá Bớp, cá Hồng Mỹ.

 

Hình ảnh cá bớp

Trong đó, 01 mô hình nuôi trong lồng nhựa HDPE, 01 mô hình nuôi trong lồng gỗ truyền thống, nhóm nghiên cứu Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ Khánh Hòa do ThS. Nguyễn Khánh Nam làm chủ nhiệm đã đề xuất thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá bớp, cá hồng mỹ tại tỉnh Khánh Hòa”. 

Sau một thời gian triển khai thực hiện, dự án đã triển khai đầy đủ mọi nội dung theo đúng thuyết minh và hợp đồng thực hiện, cụ thể:

- Tổ chức chuyển giao và tiếp nhận thành công đầy đủ toàn bộ 04 quy trình công nghệ trong khuôn khổ hoạt động sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Bớp, Hồng Mỹ, các quy trình đều phù hợp với điều kiện tại địa phương, đơn giản, dễ ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao;

- Công tác đào tạo và tập huấn: Đào tạo 12 kỹ thuật viên cơ sở, 129 nông dân hiểu và có khả năng vận dụng kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Bớp, cá Hồng Mỹ;

- Ứng dụng quy trình kỹ thuật, xây dựng thành công 02 mô hình sản xuất giống nhân tạo cá Bớp và cá Hồng Mỹ, sản phẩm cụ thể: 3.067.000 con cá Hồng Mỹ cỡ 4 - 8 cm/con; 62.900 con cá Bớp giống cỡ 10 - 15 cm/con khỏe mạnh, không dị tật, dị hình;

- Ứng dụng kỹ thuật, xây dựng thành công 02 mô hình nuôi thương phẩm cá Bớp, cá Hồng Mỹ, sản phẩm cụ thể thu được: 11.535 kg cá Hồng Mỹ thương phẩm cỡ 1,0 – 1,25 kg/con và 13.321 kg cá Bớp thương phẩm (5.600 kg cá có kích cỡ 1,5 – 2,0 kg/con và 7.721 kg cá có kích cỡ 5,06 – 5,35 kg/con).

Từ các kết quả thu được, dự án kiến nghị việc phát triển nghề sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Bớp, cá Hồng Mỹ hiệu quả bền vững, cần có kế hoạch phát triển đàn cá hậu bị, sẵn sàng nguồn cá bố mẹ chất lượng cao, nâng cao năng suất và chất lượng con giống; Đẩy nhanh hoạt động sản xuất thức ăn thủy sản nhằm tăng chất lượng và giảm giá thành thức ăn công nghiệp, khắc phục tình trạng sử dụng cá tạp trong nuôi thương phẩm cá Bớp, cá Hồng Mỹ cũng như các đối tượng thủy sản khác gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và hủy diệt nguồn lợi thủy sản ven bờ...; Để có thể giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sử dụng, cần tiếp tục có những nghiên cứu, cải tiến hệ thống lồng nhựa HDPE như nội địa hóa các phụ kiện, tận dụng vật liệu tái chế… và đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Bớp, cá Hồng Mỹ nói riêng và các đối tượng thủy sản nói chung nhằm nâng cao khả năng kết nối thông tin, cân bằng cung cầu và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.