HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ GIỚI TRONG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (GIST) TẠI ĐÀI LOAN


Từ ngày 27-28/10/2017, tại Thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra Hội thảo Quốc tế về Giới trong khoa học và công nghệ (KH&CN).  Tại phiên toàn thể của Hội thảo quốc tế, các tham luận tập trung vào các Chính sách về giới trong KH&CN của các nước: Mỹ, Canada, Ấn Độ, Nam Phi, Hàn Quốc và Đài Loan. Nổi bật trong các báo cáo của các nước, tham luận của nước Chủ nhà Hội thảo quốc tế (GIST) - Đài Loan về sự tăng trưởng số lượng nhà khoa học nữ và số lượng kết quả nghiên cứu KH&CN sau 10 năm ban hành Chương trình hỗ trợ các nhà khoa học nữ nghiên cứu (từ năm 2007) và 7 năm ban hành kế hoạch hành động về thúc đẩy bình đẳng giới trong KH&CN (từ năm 2011). Trong 10 năm qua có 424 đề tài, dự án đã được đầu tư với tổng kinh phí lên tới gần 10 triệu đô la Mỹ. Tại Đài Loan, việc thúc đẩy vấn đề giới trong KH&CN đã được quan tâm từ nhiều năm nay trong sự gắn kết chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành. Do vậy, các nhà khoa học nữ của Đài Loan cũng đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công tác nghiên cứu khoa học xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và gắn kết chặt chẽ giữa nhà khoa học với doanh nghiệp. Bộ KH&CN Đài Loan cung cấp kinh phí cho các dự án chuyên về giới trong KH&CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp kinh phí cho các dự án về giới trong KH&CN ở trường Trung học phổ thông, vấn đề giới trong phát triển giáo dục STEM,…
Ngày thứ hai của Hội thảo tập trung vào các dự án tiêu biểu, hiệu quả trong việc thúc đẩy giới trong công tác khoa học như: Những đổi mới sáng tạo về giới trong y học, giới trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và trong giáo dục phổ thông,…
Đoàn cán bộ của Hội Nữ trí thức Việt Nam tham dự Hội thảo có 06 chị trong lĩnh vực dinh dưỡng, nông nghiệp, truyền thông, tư vấn KH&CN, ... Tại Hội thảo, các thành viên của Đoàn đã tham gia trao đổi, thảo luận và chia sẻ về các vấn đề về giới trong KH&CN của Việt Nam. Đồng thời, cũng thông báo Hội thảo quốc tế về Mạng lưới các Nữ khoa học và công nghệ Châu Á – Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Hà Nội dự kiến vào tháng 10/2018.
Đây thực sự là chuyến đi học tập kinh nghiệm rất bổ ích về công tác tổ chức các cuộc Hội thảo quốc tế về giới trong KH&CN của các nước.

Đoàn Việt Nam chụp ảnh chung với Chủ tịch APNN và Trưởng ban Tổ chức Hội thảo quốc tế về Giới trong KH&CN

Đoàn Việt Nam chụp ảnh chung với các báo cáo viên quốc tế của Hội thảo và Hiệu trưởng trường đại học Tôn Trung Sơn

Chụp ảnh lưu niệm các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế

Chụp ảnh chung với các báo cáo viên quốc tế của phiên họp chuyên đề y học và sức khỏe cộng đồng